Abone Borçlarının Askı ya Gönderilmesi
Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Cep Telefonu
Su Abone Numarası
Borç